Vest politidistrikt varsler tilsyn av voldtektsetterforskningen

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen varsler tilsyn av voldtektsetterforskningen i Vest politidistrikt, men sier statistikken i distriktet ikke bekymrer han.