• KOLA: Russiske militære setter opp et våpensystem for elektronisk krigføring på Kola. Bildet er fra et TV-innslag i russiske medier laget av det russiske forsvaret på nettstedet Vojennovo Obrozrenija. FOTO: Vojennovo Obrozrenija

Slik driver russerne skjult elektronisk krig mot Norge. Men de foretrekker å krige i kontortiden.

Kl. 9 om morgenen siktet russerne mot Norge med sitt nye våpen. Noen sekunder senere falt GPS-signalene ut i Finnmark.