Forvalter kapitalen dårlig

Norske kommuner taper årlig minst et par milliarder kroner, fordi både ledige midler og gjeld forvaltes lite profesjonelt.