Stor trafikk på smal vei

Den smale veien som krøker seg mellom fjordarmene Austrepollen og Nordrepollen vil i overskuelig fremtid være en del av tilførselsveien til Jondalstunnelen.