Planlegger økte atomutslipp

Eieren av atomanlegget Sellafield planlegger å øke de radioaktive utslippene ytterligere. Konsekvensen vil bli økt forurensning langs norskekysten.