Snubletråder for gasskraftverk

Høyre, Venstre og KrF har drøftet massiv subsidiering av CO2-frie gasskraftverk. Det kan ligge an til en juridisk omkamp om gasskraftverkene.