Sjøfartsdirektoratet vil ikke gripe inn

Sjøfartsdirektoratet kommer ikke til å foreta seg noe etter at de hypermoderne, termiske vestene er blitt forbudt i England og Danmark.