Så ørn jage sauene utfor stup

Da brødrene Agnar og Ingar Førde var oppe i helikopter for å skyte ned sauer som satt fast i fjellet, så de ørn som voktet på sauene.