Vil ha hemmelig sjekk av incestbarn

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (NRSB) ønsker lovendring som gjør det mulig å gjennomføre medisinske undersøkelser av barn uten å varsle foreldrene.