Rune Teisrud ny sjøfartsdirektør

Rune Teisrud ble i statsråd fredag beskikket til stillingen som direktør for Sjøfartsdirektoratet.