Kraftbransjen soper inn penger

Kraftbransjen i Norge økte sine salgsinntekter med 20 prosent fra 1998 til 1999, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.