Anker dommen til Kvisler og Jahr

Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten skal anke straffeutmålingen for Joe Erling Jahr (20) og Ole Nicolai Kvisler (22). De ble dømt til 15 år og 16 år for drapet på Benjamin Hermansen (15).