Felles ikke av barnål-bevis

Tidsnød er hovedårsaken til at Planteforsk ikke kan si noe sikkert om hvor barnålen i Kristin Kirkemo Haukelands sokk stammer fra.