Bruker milliarder på trafikkstøy

Rundt 1,5 milliarder kroner skal norske myndigheter bruke på å redusere trafikkstøyen fra tog, fly og kjøretøyer fram mot 2005.