Vil ha Norman på Stortings-grillen

Statsråd Victor D. Norman møter massiv kritikk i Stortinget for behandlinga av Statskonsult-saka. Nå krev Ap open høyring med statsråd Norman. Det betyr grilling.