Fastlegeordningen kan være EØS-stridig

Fastlegeordningen kan være i strid med EØS-avtalen, fordi systemet gjør det vanskelig for utenlandske leger å etablere seg i Norge.