Fra sikring til forvaring og behandling

Sikring forsvinner, men farlige kriminelle skal tas bedre hånd om enn før. Det er målet med en reform som Stortinget ønsker iverksatt snarest mulig.