Reisende må søke om legemiddelattest

Bruker du narkotiske legemidler og skal til et annet Schengenland i ferien, må du søke Legemiddelverket om attest. Nå!