264.000 pasienter i sykehuskø

Drøyt 264.000 pasienter sto på venteliste ved norske sykehus 30. april i år, viser tall fra Sosial- og helsedepartementet. Både antall pasienter på venteliste og gjennomsnittlig ventetid er gått ned.