Politiet vil avlytte og spane på egne

Politiforeningen i Oslo vil at det skal bli mulig å avlytte og spane på politifolk som er mistenkt for tjenestebrudd.