Dagdrøm til 335 milliarder

100.000 kroner rett i lommen på alle borgere over 18 år. Venstres visjon om borgerlønn har en svimlende prislapp, men kan spare samfunnet for mye byråkrati.