Hver røyker koster 830.000

Hver eneste røyker koster skattebetalere 830.000 kroner i livstidskostnader mer enn de som aldri har røykt, viser en svensk undersøkelse.