Utmattende puslespill

Kværners D-dag ble en seigpining av de ansatte, aksjonærene, styret, ledelsen, bankene og Jon Gelius.