Kredittilsynet "frikjenner" Heyerdahl

Oslo (NTB): Salget av den mystiske aksjeposten i Orkla gir ikke grunnlag for mistanke om brudd på verdipapirhaldelloven.