Tomra med mulig oppkjøp i Japan

Oslo (NTB): Det norske resirkuleringsselskapet Tomra vurderer å foreta et oppkjøp.