Sjekkes for PCB

Naturvernforbundet har beregnet at minst 40.000 nordmenn kan ha farlig mye av miljøgiften PCB i blodet.