Tunghørt lekdommer, dom ankes

I en svært alvorlig voldtektssak innrømmet et av jurymedlemmene at hun hørte dårlig, og ikke hadde fått med seg en del av det som ble sagt. Nå blir dommen på 2,5 år anket.