Framgang for DnB

Oslo: DnB hadde et driftsresultat før tap og skatt på 2.548 millioner kroner i årets ni første måneder, mot 1.743 millioner kroner de ni første månedene i 1998.