Skyr kontakt med Storbritannia

Selv om munn- og klovsyke ikke er registrert i Norge, har dyretragedien i Storbritannia allerede fått følger for mange nordmenn.2