Får ikke gå i Grys begravelse

Gamal Hosein får ikke delta i begravelsen til sin avdøde kone, Gry. Politiet har avslått hans søknad av hensyn til Gry Hoseins familie.