Redaktørene tar vel imot Bernander

John G. Bernander blir tatt godt imot av sine nye redaktørkolleger i Akersgata.