Kleppa krever full opprydding

Avsløringene om at tidligere UDI-sjef Terje Tune har solgt falske torturhistorier for å sikre asylsøkere opphold i Norge, kan rokke ved troverdigheten til asylinstituttet, frykter Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).