Norske kvinner røyker mest

Norge er det landet i Norden som har størst andel kvinner som røyker. Hver tredje norske kvinne røyker daglig, mot bare to av ti blant svenske medsøstre.