Grethe Aasved blir direktør i Pfizer

Grethe Aasved stiller ikke til valg som president i Den norske lægeforening. Hun blir i stedet direktør i legemiddelfirmaet Pfizer.