Flere irakere enn pakistanere i Norge

Pakistanere har siden 1976 vært den største gruppen asiatiske statsborgere i Norge. I fjor tok irakerne over førsteplassen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå