- Skulle sprenge pengeautomater

Kristin Kirkemo Haukeland forklarer at hun og Lars Grønnerød hadde planer om å sprenge pengeautomater på Oslo Sporveier, og at det var derfor de oppbevarte sprengstoff.