Nakkeslengskadde offer for medisinsk krangel

Krangel mellom medisinsk fagekspertise og Pasientforeningen er en medvirkende årsak til at nakkeslengskadde ikke får hjelp til å bli kvitt de langvarige plagene sine.