Schou toner ned trussel om sykelønnskutt

Sosialminister Ingjerd Schou (H) vil ikke true med sykelønnskutt selv om avtalen om et inkluderende arbeidsliv ikke fører til redusert sykefravær.