Ap vil «svinebinde» Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er i opprør på grunn av røynslene med Stoltenberg-regjeringa. Bakgrunnen er hindringar for Riksrevisjonen sitt arbeid.