POT ville kartlegge Samisk høgskole

Politiets overvåkingstjeneste (POT) ville kartlegge studenter og aktiviteter ved Samisk høgskole i Kautokeino så sent som i 1999.