Sleper oppdrettslaks uten tillatelse

Flere oppdrettere i Flekkefjord har begynt å slepe merder med laks for å unnslippe algene. Fiskeridirektoratet har ikke gitt tillatelse til dette, og utelukker ikke at slepingen kan få et rettslig etterspill.