Åpner for å oppheve importforbudet for enkeltland

Selv om Norge har forlenget forbudet mot import av klovdyr og klovdyrprodukter fra EU og EFTA med inntil tre uker, så kan forbudet i forhold til enkelte land i denne perioden bli opphevet, opplyser landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.