Legestudenter må vente på turnusplass

Norske studenter som studerer medisin i utlandet kan om noen år få problemer med å gjennomføre turnustjeneste for å bli godkjent som lege. Helse- og sosialdepartementet lover å øke antallet turnusplasser.