Ankesak først neste år

Ankesakene etter Baneheia-dommene kommer trolig opp først neste år. Lagmannsretten holder av januar og februar.