Kopiering igjen tillatt i skolen

Kopinor og Kommunenes Sentralforbund (KS) er blitt enige om hvordan kopieringsavtalestriden skal løses. Dermed kan det igjen kopieres i skoler og kommuner.