Indianere protesterer mot pengeplassering

En delegasjon av indianere fra Brasil vil protestere overfor norske folkevalgte mot at Statens Pensjonsfond Utland har en eierandel på 34,6 millioner kroner i selskapet Aracruz Celulose.