Lovte lavere renter

Det ligger an til flere rentekutt utover våren og sommeren. Forutsetningen er at partene i arbeidslivet klarer å bremse lønnsveksten, og at politikerne ikke slakker på de offentlige budsjettene.