Lærerne er i sjokk

Landets lærere er i sjokk over at Regjeringen i dag foreslår å overføre ansvaret for forhand-linger med lærerne til kommunene.