Sivile gransker «Orkla»-brannen

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har etablert enda en ekspertgruppe som skal granske brannen på minerydderen KNM «Orkla»