- Prestisjenederlag for Clemet

Leiaren i Noregs Mållag er forsiktig optimist etter sidemålsforliket.